Mắm tép chưng thịt Hàng Bè

- Đặc sản mắm tép chưng thịt Hà Nội

- thương hiệu Bà Phán Thái Lan

- Giá : 290.000đ/hủ 500g

- HSD 6 tháng

- Đã chưng sẵn với thịt, chỉ lấy ra hâm nóng lên và dùng luôn, rất ngon tiện lợi.

290,000 đ

Măm tép chưng thịt Hàng Bè

Măm tép chưng thịt Hàng Bè

Măm tép chưng thịt Hàng Bè - Thương hiệu Bà Phán Thái Lan

Măm tép chưng thịt Hàng Bè - Thương hiệu Bà Phán Thái Lan